English
Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre


  Başlık

Yazar

Özet

Anahtar Kelimeler

Tüm Metin


Türk Psikoloji Dergisi 2018 Özel Sayı Makale Çağrısı
Grup Dinamikleri Bağlamında Çatışma Çözümü ve Barış-İnşası
Çağrıyı indirmek için tıklayın


İŞ'TE YAŞAM: AYDINLIKLAR VE KARANLIKLAR

 

TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ

İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

ÖZEL SAYISI ÇAĞRISI

 

Özel Sayı Editörleri:

Prof. Dr. H. Canan Sümer

Doç. Dr. Aslı Göncü Köse

Dr. Öğr. Üyesi A. Başak Ok

Dr. Öğr. Üyesi Yonca Toker

 

Makale Gönderme Son Tarihi:

10 Eylül 2018

Türk Psikoloji Dergisi'nde iş ve örgüt psikolojisi alanında Türkiye'de yapılmış olan güncel görgül çalışmaların basılacağı özel bir sayının yayımlanması planlanmaktadır. Bu özel sayıda, iş yaşamını zenginleştiren ve ketleyen faktörleri araştıran, nitelikli, görgül, yöntemsel açıdan sağlam ve/veya iş ve örgüt psikolojisi uygulamalarına katkı sağlayacak çalışmaların yer alması hedeflenmektedir. Gönderilen çalışmalar TPD yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Değerlendirmeler TPD değerlendirme süreç ve kriterleri doğrultusunda yapılacaktır. Çalışmaların 10 Eylül 2018 tarihine kadar tpdozelsayi@psikolog.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Çalışmaların ilk değerlendirme sonuçları 05 Kasım 2018 tarihine kadar yazarlara gönderilecektir.  

Aşağıdaki konu başlıklarında Türkiye'de yapılmış olan görgül, yöntemsel açıdan güçlü ve çalışan örneklemleri üzerinde yapılmış olan, makale haline getirilmiş, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış özgün araştırmaları bu özel sayıda değerlendirilmek üzere davet etmekteyiz. 

  1. İş yaşantısını zenginleştiren ve ketleyen tutum, davranış ve algılar (örgütsel vatandaşlık davranışları, bağlamsal performans, iş doyumu, işe adanmışlık, örgütsel bağlılık, kurumla özdeşleşme, örgütsel adalet, kişi-çevre/iş uyumu, üretkenlik karşıtı iş davranışları, psikolojik ve cinsel taciz, etik ve etik dışı uygulamalar, vb.)
  2. Liderlik (liderlik tiplerinin çalışanların iş davranışları/tutumları/performansı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri; çalışanların tutum, inanç ve davranışlarının liderlik süreçleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri; liderlik ve kültür)
  3. İş yaşamında bireysel farklılıkların (kişilik, motivasyon, değerler, inanç sistemleri vb.) olumlu ve olumsuz yansımaları
  4. İş-yaşam dengesi ve iyilik hali
  5. İş yaşamında stres ve tükenmişlik
  6. İş güvenliği ve sağlığı
  7. Toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve iş yaşamına yansımaları
  8. Temel insan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamalarının (yetkinlik modellemesi, seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, çalışan eğitimi ve gelişimi, takım çalışması ve performansı vb.) bireyler ve örgütler için olumlu ve olumsuz yansımaları
  9. Toplumsal kültür ve/veya kurum kültürünün İKY uygulamalarına ve çalışan davranış ve tutumlarına olumlu ve olumsuz yansımaları

 

MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARA NOTLAR

Temel Gereklilikler:

Değerlendirilmek üzere yollanan çalışmalar, TPD Yayın Kurulunun izlemekte olduğu değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Çalışmalar hakemlere iletilmeden, özel sayı editörleri tarafından değerlendirilerek, özel sayı için uygun görünenler hakem değerlendirilmesine gönderilecektir.

Özel sayı için gönderilen çalışmalar TPD yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. (bkz. http://www.turkpsikolojidergisi.com/default.aspx?pfn=staticHTML&shfn=yazimKurallari)

Önemli Tarihler:

      TPD İOP özel sayısı ilk duyuru tarihi: 23 Nisan 2018, Pazartesi

      Makalelerin yollanması için son tarih: 10 Eylül 2018, Pazartesi, 23:59.

      İlk değerlendirme sonuçlarının yazarlara iletilmesi: 5 Kasım 2018, Pazartesi, 23:59.

      İlk düzeltmelerin yayın kuruluna iletilmesi için son tarih: 24 Aralık 2018, Pazartesi, 23:59.

      İkinci düzeltme taleplerinin (varsa) yazarlara iletilmesi için son tarih: 14 Ocak 2019, Pazartesi, 23:59

      İkinci düzeltmelerin (varsa) yayın kuruluna iletilmesi için son tarih: 28 Ocak 2019, Pazartesi, 23:59.

      Son düzeltme taleplerinin (varsa) yazarlara iletilmesi için son tarih: 11 Şubat 2019, Pazartesi, 23:59

      Son düzeltmelerin (varsa) yayın kuruluna iletilmesi için son tarih: 18 Şubat 2019, Pazartesi, 23:59.

      Hedeflenen yayın tarihi: 2019.

      Kabul edilen ve reddedilen makalelere ait bilgiler ve hakem raporları ULAKBİM'e iletilmek üzere TPD'ye iletilecektir.

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI
Türk Psikoloji Derneği tarafından çıkartılan Türk Psikoloji Dergisi http://www.turkpsikolojidergisi.com adresini kullanmaktadır. Bu adres dışında Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Derneği isimlerini kullanan, dolandırıcılık yapan web siteleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen bu web sayfası dışında sayfalara itibar etmeyiniz.

Yayın Yönetmeni

Özlem Bozo - bozo@metu.edu.tr

Yayın Yönetmen Yardımcıları (Soyadına Göre Alfabetik Sırada)

Engin Arık enginarik@enginarik.com

Ahmet Çoymak ahmetcoymak@gmail.com

Müjgan İnözü mujganinozu@gmail.com

Murat Kurt pskmkurt@gmail.com

Orçun Yorulmaz orcun.yorulmaz@deu.edu.tr

Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikoloji Yazıları ve Türk Psikoloji Bülteni'ni kapsayan sitemizde, bu 3 yayının makalerine ulaşabilir, arama yapabilir ve online olarak değerlendirilecek şekilde makalelerinizi gönderebilirsiniz.

Değerlendirme sürecimizin tamamı online olarak yapılmakta ve mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeler sonlandırılmaktadır.

Duyurular
Türk Psikoloji Yazıları Yazım Kuralları
Yazarların Dikkatine
Türk Psikoloji Dergisi Yazım Kuralları

-> Online yayıncılık sistemini kullanmak için sol tarafta yer alan sisteme giriş panelini kullanabilirsiniz
-> Yayınlarımızın makalelerine ulaşmak için Arşiv ve Makale Arama sayfalarını kullanabilirsiniz

Türk Psikologlar Derneği sitesine www.psikolog.org.tr adresinden erişebilirsiniz.